Üritused

Üritused 2017 – 2018

September

25. Tere sügis!

27. Üldkoosolek, rühmakoosolekud

28. Evakueerumine

Oktoober

2. “Sügis linnuriigis”, õppekäik Kabli Looduskeskusesse, rahastab KIK5.

5. Õpetajate päev

11. Rajaleidja külastab lasteaeda

13. Õppekäik Tõhelasse

14. Tõstamaa jooks

16. Tulest targem

17. Õpetajate liikluskoolitus

18. Tutvumine Päästeametiga

19. Helkurite kontroll – noorsoopolitsei Karmen Raud

20. Personali koolitus

November

7. Teater lasteaias “Kuldsed tiivad”

10. Isadepäeva tähistamine

24. Kadripäeva mängupidu

Detsember

  1. I advendi tähistamine – heategevuskontsert rahvamajas
  2. Jõulupeod

 

VEEBRUAR

13 Vastlapäev – laseme liugu, kuklite tegemine ja söömine

14 Sõbrapäevapidu

20 RMK programm „Jäljed lumel“ (vanem rühm, noorema rühma suuremad lapsed)

23 Eesti Vabariik 100

26 Kooliminevate lastevanemate koosolek koolis

MÄRTS

12-16 Emakeelenädal  – raamatukogu külastus, luuletuste lugemine

19 Lasteaia lauluvõistlus

23 Valla lauluvõistlus

APRILL

Teatripisik

2-6 Tervisenädal – smuutid, kuivatatud puu- ja köögiviljad

Pildistamine

18 Lasteaia kevadpidu

17 või 27 KIKi rahastusel õppesõit Soomaale – vanem rühm ja noorema rühma suuremad

MAI

11 Emadepäevapidu kell 18.00 rahvamajas (kogu osavalla pidu)

14 üllatus emadele

17-18 Kooliminejate öörühm

25 Kooliminejate pidu

Viimasel nädalal Lasteaia ühine väljasõit