Üritused

Lasteaia üritused 2019-20 õppeaasta. Ürituste kava täiendatakse jooksvalt.

September

 1. Tere sügis!
 2. Üldkoosolek, rühmakoosolekud

Oktoober

 1. Pernova Hariduskeskuse õppeprogramm Pärnus, rahastab KIK
 2. Õpetajate päev
 3. Evakueerumine, Tulest targem
 4. Tõstamaa jooks
 5. Helkur päästab elu – külla tuleb noorsoopolitseinik Merilin Allikvee

November

 1. Kadripäeva mängupidu

Detsember

1.I advendi tähistamine – heategevuskontsert rahvamajas

 1. Jõulupidu

Jaanuar

Talverõõmude nädal

 1. “Tere, tere üle mere” – etendus

Veebruar

 1. Sõbrapäevapidu
 2. Eesti sünnipäeva tähistamine – “Presidendi vastuvõtt”

Märts

 1. Vastlapäev

Lasteaia lauluvõistlus

Emakeele päev

Osavalla lauluvõistlus

Aprill

Teatripisik

Tervisenädal- spordipäev

Mai

Emadepäevapidu – Kevadpidu

Kooliminejate öörühm

 1. Kooliminejate pidu

Lasteaia ühine väljasõit