Üritused

Üritused 2017 – 2018

September

25. Tere sügis!

27. Üldkoosolek, rühmakoosolekud

28. Evakueerumine

 

Oktoober

2. “Sügis linnuriigis”, õppekäik Kabli Looduskeskusesse, rahastab KIK5.

5. Õpetajate päev

11. Rajaleidja külastab lasteaeda

13. Õppekäik Tõhelasse

14. Tõstamaa jooks

16. Tulest targem

17. Õpetajate liikluskoolitus

18. Tutvumine Päästeametiga

19. Helkurite kontroll – noorsoopolitsei Karmen Raud

20. Personali koolitus

 

November

7. Teater lasteaias “Kuldsed tiivad”

10. Isadepäeva tähistamine

24. Kadripäeva mängupidu

 

Detsember

  1. I advendi tähistamine – heategevuskontsert rahvamajas
  2. Jõulupeod

 

Teise poolaasta ürituste kuupäevad selguvad uue aasta alguses!

Veebruar

14. Sõbrapäevapidu

Eesti sünnipäeva tähistamine – “Presidendi vastuvõtt”

Vastlapäev

 

Märts

Lasteaia lauluvõistlus

Emakeele nädal

Valla lauluvõistlus

 

Aprill

Teatripisik

Õppekäik Soomaale – Rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus

Tervisenädal- spordipäev

 

Mai

Emadepäevapidu – Kevadpidu

Kooliminejate öörühm

Kooliminejate pidu

Lasteaia ühine väljasõit