Kasulikke linke

Koolieelse lasteasutuse seadus

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

http://www.minulaps.ee/pedagoogilised-lahenemised/peamised-muudid-3-6-aastaste-laste-arengu-kohta

http://www.rajaleidja.ee/parnu

Pärnumaa Rajaleidja keskus pakub lõimituna karjääri- ja õppenõustamisteenuseid ehk eripedagoogilist, logopeedilist, sotsiaalpedagoogilist, psühholoogilist ja karjäärialast nõustamist ning karjääriinfo vahendamist. Samuti viiakse keskuses läbi ka maakonna nõustamiskomisjonide tööd.
Aadress Metsa 1, 80010, Pärnu
Innove rajaleidja logo