Kallid lapsevanemad!


Rõõm on tõdeda, et Tõstamaal on palju lapsi. Meie kaunis ja rahulik kodukant on atraktiivne ka uute lastega perede seas. Kahjuks on lasteaia kohtade arv piiratud. Oleme jõudnud olukorda, kus on tekkinud järjekord lasteaia kohtadele ning selleks, et saaksime kõigile tagada koha lasteaias on vaja aegsasti esitada kohataotlus ARNO.ee keskkonnas. Eriti kiiresti palume kohataotluse täita lapsevanematel, kes soovivad lasteaia kohta 2021/22 õppeaastal (vahemikus september 2021 – mai 2022). Kuivõrd lapsi on rohkem kui kahe rühma jagu, siis kaalume erinevaid variante, et tagada koht kõigile soovijatele.
Kohataotluse saab esitada https://arno.parnu.ee/
Küsimuste korral saab infot lasteaed@tostamaa.ee või helistades lasteaeda 53465490.
Kadi Adler
Tõstamaa Lasteaia direktor