Tugiteenused

  • Pärnu linna lasteaedade lapsi, lapsevanemaid ja lasteaedade töötajaid nõustab Pärnu Õppenõustamiskeskuse sotsiaalnõustaja Gädy Rohelsaar.

Gädy Rohelsaare poole võite pöörduda kui:

-teile teeb muret teie lapse käitumine

– kui teie laps ei saa hästi aru ümbritsevatest inimestest

– kui teie laps ei oska konflikte lahendada.

Gädy Rohelsaarega saate kontakti helistades telefonile 5818 9451 või kirjutades e-posti aadressile gady@onk.ee.

Pärnu Õppenõustamiskeskuse kohta leiate rohkem infot asutuse kodulehelt.

Pärnu Õppenõustamiskeskuse teenused on tasuta.

 

  • Innove Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt. spetsialistidele.

             Õppenõustamise käigus selgitavad õppenõustajad välja lapse õppimise või

käitumisega seotud probleemid, mis takistavad tema edukat haridusteed.

Nõustatakse last ümbritsevaid täiskasvanuid, kuidas lapse arengut ja toimetulekut

toetada, õpet ja kasvatust korraldada ning milliseid tugiteenuseid laps püsivalt vajab.

Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on

vaja ametlikku otsust ehk haldusakti (nt lasteaias sobitus- või erirühma määramiseks,

koolimineku edasilükkamiseks, koolis lihtsustatud õppe rakendamiseks), siis sellise

otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tugispetsialistist

koosnev kooliväline nõustamismeeskond.

Innove Rajaleidja võrgustiku õppenõustamisteenused

Innove Rajaleidja keskuste kontaktid

Lisaks võite lugeda: