Personal

Õpetajad:

Vanem rühm:

Aidi Lellsar
Kaidi Soosaar

Noorem liitrühm:

Aita Lind
Lembe Veskimägi

Muusikaõpetaja:

Katri Järg

Liikumisõpetaja:

Sirli Väära

Õpetaja abid:

Rutt Alpius
Linda Anderson

Köök, majandustöötaja:

Aime Maruse
Aime Sutt

Direktor:

Kadi Adler