Personal

Õpetajad:

Täherühm

Aidi Lellsar

Sirli Väära

Kuurühm:

Kristina Oidjärv

Tiina Meister

Rutt Alpius

Päikeserühm:

Aita Lind

Lembe Veskimägi

Linda Anderson

Muusikaõpetaja:

Katri Järg

Liikumisõpetaja:

Sirli Väära

Kokk

Aime Maruse

Majandustöötaja:

Aime Sutt

Direktor:

Kadi Adler