Personal

Õpetajad:

Aidi Lellsaar            53464748
Kaidi Feldmann       56839929
Aita Lind                 53939890
Lembe Veskimägi    53268940

Muusikaõpetaja:

Katri Järg

Liikumisõpetaja:

Sirli Väära

Õpetaja abid:

Rutt Alpius
Linda Anderson

Köök, majandustöötaja:

Aime Maruse
Aime Sutt      51902615

Direktor:

Kadi Adler     53408161