Ajalugu

Lasteaed alustas tegevust üle 50 aasta tagasi kahekorruselises puumajas, mis on tänaseks amortiseerumise tõttu lammutatud. Maja on uuesti üles ehitatud käsitööpoeks
Kihnu saarele.

1968. aasta veebruaris valmis uus, spetsiaalselt lasteaiaks ehitatud kaherühmaline maja, millele tehti 1982. aastal tüüpprojekti järgi juurdeehitus. Ligi 10 aastat tegutseti 6-rühmalisena, lapsi oli üle 120 ja töötajaid 36. Öörühma vajasid 30 kaugemalelavat last.

Eesti Vabariigi taasiseseisvumisega jäi piirkonnas lapsi vähemaks, sest vanematel ei olnud enam majandis ja farmides tööd. Esialgu jäi lasteaeda 1 sõimerühm ja 3 aiarühma. Kuna ruumi oli lasteaias ülearu, kooli aga kimbutas ruumipuudus, toodi esialgu lasteaeda esimene klass. Mõne aasta pärast suleti veel üks rühm ja lasteaia vanas osas tegutses algkool 1999-nda aastani.

Kolmerühmalise lasteaiana (50 – 60 last) tegutseti kuni 2009.a. sügiseni. Siis aga laste arv järjekordselt vähenes, algas masu ja mitu õpetajat jäi pensionile. Otsustati sulgeda veel üks rühm. 2021.a jaanuarist tegutseb Tõstamaa lasteaias taas 3 rühma.

Lasteaiamajas on saanud endale ruumid raamatukogu, juuksur, käsitöötuba, tervisekeskus ja postipunkt.