Projektid

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projektid Keskkonnateadlikkuse programmi kaudu:

Tõstamaa lasteaia lapsed osalesid 2016/17. õppeaastal järgmistes õppekäikudes:

1. Õppekäik “Eesti metsloomad” Pernova Hariduskeskuses.

Õppekäik tutvustas lastele Eestis elavaid metsloomi. Eesmärk: 1. tutvub läbi mängu Eestis elavate metsloomade ja nende elutegevusega; 2. oskab seostada metsloomahäälitsusi looma endaga; 3. võrdleb Eestis elavate metsloomade suurusi ja teab, kes on kõige suuremad metsloomad ja kes on kõige väiksemad metsloomad. Tutvustatakse erinevaid metsloomi (loodusmaja topised), võrreldakse nende suurusi inimese ja teiste loomade suhtes. 2. Vestlus ja arutelu metsloomade elutegevusest metsas. 3. Helidekoopas metsloomahäälte kuulamine ja õige metsloomaga seostamine. Kokkuvõttev vestlus teemal, milliseid metsloomad elavad Eesti metsades; pildikaartide järgi metsloomade suuruste järgi jagamine rühmadesse (väike, keskmine, suur). Vahendid: Pernova Hariduskeskuse topiste kogu, loomade hääled (helidetuba), näidis pildid.

Õppekäik viidi läbi Pernova Hariduskeskuse koolitajate poolt 13.oktoober 2016

2. Õppekäik “Mina ja keskkond” – viidi läbi Pärnumaal, Raejärve matkarajal. Programmi sisu: loodus ja inimene on omavahel tihedalt seotud. Loodusest pärit hüvesid kasutatakse igapäevaselt. Kas ja miks on vaja loodust kaitsta, kuidas seda tehakse? Mida saaks igaüks ise teha selleks, et looduskeskkond oleks hoitud ja tasakaalus?

Õppekäik viidi läbi OÜ Aasavili poolt 26. aprillil 2017

 

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskkonnateadlikkuse programmi kaudu.

Tõstamaa lasteaia lapsed osalesid 2017/18. õppeaastal järgmistes õppekäikudes:

1.Õppekäik “Sügis linnuriigis”. Programmi sisu : Kätte on jõudnud sügis ning rändlinnud hakkavad lahkuma! Linnud ümbritsevad meid kõikjal – laiaulatuslikest metsamassiividest suurte linnadeni välja. Eestimaa linnuriik on rikkalik. Aegade jooksul on siinmail nähtud ja kuuldud 387 erinevat liiki sulelisi. Lindude tundmaõppimine on vaevarikas, nõuab aega ja kannatust. Seepärast oleks mõistlik lindudega tutvust teha aastaringselt. Lindudele algab sügis varakult, sest paljud linnud lahkuvad oma pesapaigalt sadade või tuhandete kilomeetrite kaugusele. Rännatakse talvitusaladele ehk talikorteritesse, kuid miks? Programmi käigus uurimegi, milliseid ettevalmistusi linnud selleks tegema peavad, kuhu nad rändavad ja kes need rändurid on? Ja mis saab neist lindudest, kes jäävad paigale? Seos õppekavaga Kodukoha loodus, aastaajad, looduse mitmekesisus, organismid ja elupaigad, selgroogsed loomad, lindude välis- ja siseehitus ning kohastumine elukeskkonnaga. Lindude osa ökosüsteemis ja tähtsus inimese elus. Populatsioon, liik, kooslus. Keskkonnakaitse. Looduskaitse.

Õppekäik toimus 2.oktoobril 2017. Õppekäigu viis läbi Kabli Looduskeskus.

2. Õppekäik “Mets kui elukeskkond”.Mets kui elukeskkond – Uuritakse, kes või mis moodustab metsa ning milliseid elusorganisme sealt leida võib. Arutletakse metsa tähtsuse üle ning inimese mõju metsale kui elukooslusele.

Õppekäik toimus 17. aprill 2018. Õppekäigu viis läbi MTÜ Aasavili.

 

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskkonnateadlikkuse programmi kaudu.

Koolipuuvilja ja -köögivilja seotud tegevused

 

2015/16 aastal osalesid lapsed projektis: 

Tervislik amps koduaiast ja kodumaalt: kodudes  ja taludes kasvatatavate puu- ja köögiviljade tutvustamine ja propageerimine lasteaialaste ja nende vanemate seas.

Projekti sisu:

1. Meie aedades kasvatatavate puu- ja köögiviljade tutvustamine ja degusteerimine lasteaias. Eriline rõhk on tutvustada vähem tuntud liike (nuikapsas, seller, kornišon jne).

Vigurriivi soetamine eesmärgiga muuta köögi- ja puuviljade välimus lõbusamaks ja huvitavamaks ning  lastele ahvatlevamaks.

  1. Õppereis Sepa Mahetallu, kus tutvustatakse lastele talu tegevust.

3. Õppereis Nurmenuku Puhkekeskusesse eesmärgiga läbiviia tervislik perepäev lastele ja nende vanematele. Erilist tähelepanu pöörati tervislikule toitumisele. Suvel grillitakse kodudes väga palju, tutvustasime köögiviljade wokimist ning grillimist. Nurmenuku talus kasvatakse hobuseid. Lapsed said tutvuda hobuse toidulauaga ning  said teadmisi mahe väetamise kohta. Tutvuti hobutööriistadega.

Projekt toimus ajavahemikul 1.mai – 10. juuni 2016

 

Euroopa lipp — 12 ringikujuliselt asetsevat tähte sümboliseerivad Euroopa rahvaste vahelist ühtsust, solidaarsust ja harmooniat.Projekti toetas Euroopa Liit

2016/17 aastal osalesid lapsed projektis:

Toidu aastaring talus ja kommi asemel.

Projekti sisu:

  1. Kohaliku tooraine tutvustamine ja propageerimine.

2. Kommi asemel – kuivatatud puu-, juur- ja köögiviljade tutvustamine ja propageerimine lastele. Smuutide valmistamine, degusteerimine ja propageerimine.

Õppereisid C. R. Jakobsoni Talumuuseumi ja Ranna rantšosse, kohapeal õppeprogramm „Toidu aastaring talus“ ja „Päev talus“.

Eesmärgid:

1.Tutvustada kohaliku toidu kasvatamise ja tarbimise aastaringi. Millal midagi värskelt toidulauale jõuab ja kuidas talvevarusid koguda ja säilitada? Kui kaua talvevarud säilivad? Milliseid puu- ja köögivilju saab ja kuidas üle talve säilitada? Mis vahe on nt  Eesti ja Hispaania kurgil? Miks eelistada kohalikku toorainet? – eesmärki toetavad õppereisid nii C. R. Jakobsoni Talumuuseumi kui Ranna rantšosse.

2. Kommi asemel –  valmistame koos lastega smuutisid ja tervislikke kuivatatud (soetame kuivati) ampse puu-, juur- ja köögiviljadest (nt kuivatatud porgandilaastud). Smuutide tarbimise kaudu  on võimalik lastele pakkuda  ja tutvustada puu-, juur- ja köögivilju, mida nad üksikuna üldiselt ei armasta.

Projekti kaudu soetasime lasteaiale blenderi ja köögi-ja puuvilja kuivati.

Euroopa lipp — 12 ringikujuliselt asetsevat tähte sümboliseerivad Euroopa rahvaste vahelist ühtsust, solidaarsust ja harmooniat.Projekti toetas Euroopa Liit

2017/18 aastal osalesid lapsed projektis:

Perepäev: Salatite propageerimimine ja maaelu

 

30. mail toimus  Maria talus perepäev, kus lapsed said tutvuda talu tegemistega, lisaks toimus lastele koolitus “Teeme ise salatit”.

Tegevuse eesmärgiks oli lastele tutvustada maaelu ning propageerida salatite valmistamist ja söömist.

Projekti toel soetasime lasteaiale salatilõikuri.

 

 

Euroopa lipp — 12 ringikujuliselt asetsevat tähte sümboliseerivad Euroopa rahvaste vahelist ühtsust, solidaarsust ja harmooniat.Projekti toetas Euroopa Liit

 

 

 

 

Igal lapsel oma pill

 

Pildiotsingu igal lapsel oma pill 2018 logo tulemus

2016/17  õppeaastal soetas lasteaed projekti “Igal lapsel oma pill” toetusel 4 väikekannelt.

2017/18 õppeaastal soetas lasteaed projekti “Igal lapsel oma pill” toetusel: käsikellade komplekt, kõlaplaatide komplekt, rütmipillide komplekt,  sopranksülofon.