PROJEKTID

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse  (KIK) rahastatud projektid Keskkonnateadlikkuse programmi kaudu:

Tõstamaa lasteaia lapsed osalesid 2016/17. õppeaastal järgmistes õppekäikudes:

1. Õppekäik “Eesti metsloomad” Pernova Hariduskeskuses.

Õppekäik tutvustas lastele Eestis elavaid metsloomi. Eesmärk: 1. tutvub läbi mängu Eestis elavate metsloomade ja nende elutegevusega; 2. oskab seostada metsloomahäälitsusi looma endaga; 3. võrdleb Eestis elavate metsloomade suurusi ja teab, kes on kõige suuremad metsloomad ja kes on kõige väiksemad metsloomad. Tutvustatakse erinevaid metsloomi (loodusmaja topised), võrreldakse nende suurusi inimese ja teiste loomade suhtes. 2. Vestlus ja arutelu metsloomade elutegevusest metsas. 3. Helidekoopas metsloomahäälte kuulamine ja õige metsloomaga seostamine. Kokkuvõttev vestlus teemal, milliseid metsloomad elavad Eesti metsades; pildikaartide järgi metsloomade suuruste järgi jagamine rühmadesse (väike, keskmine, suur). Vahendid: Pernova Hariduskeskuse topiste kogu, loomade hääled (helidetuba), näidis pildid.

Õppekäik viidi läbi Pernova Hariduskeskuse koolitajate poolt 13.oktoober 2016

2. Õppekäik “Mina ja keskkond” – viidi läbi Pärnumaal, Raejärve matkarajal. Programmi sisu: loodus ja inimene on omavahel tihedalt seotud. Loodusest pärit hüvesid kasutatakse igapäevaselt. Kas ja miks on vaja loodust kaitsta, kuidas seda tehakse? Mida saaks igaüks ise teha selleks, et looduskeskkond oleks hoitud ja tasakaalus?

Õppekäik viidi läbi OÜ Aasavili poolt 26. aprillil 2017

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskkonnateadlikkuse programmi kaudu.

Tõstamaa lasteaia lapsed osalesid 2017/18. õppeaastal järgmistes õppekäikudes:

1.Õppekäik “Sügis linnuriigis”. Programmi sisu : Kätte on jõudnud sügis ning rändlinnud hakkavad lahkuma! Linnud ümbritsevad meid kõikjal – laiaulatuslikest metsamassiividest suurte linnadeni välja. Eestimaa linnuriik on rikkalik. Aegade jooksul on siinmail nähtud ja kuuldud 387 erinevat liiki sulelisi. Lindude tundmaõppimine on vaevarikas, nõuab aega ja kannatust. Seepärast oleks mõistlik lindudega tutvust teha aastaringselt. Lindudele algab sügis varakult, sest paljud linnud lahkuvad oma pesapaigalt sadade või tuhandete kilomeetrite kaugusele. Rännatakse talvitusaladele ehk talikorteritesse, kuid miks? Programmi käigus uurimegi, milliseid ettevalmistusi linnud selleks tegema peavad, kuhu nad rändavad ja kes need rändurid on? Ja mis saab neist lindudest, kes jäävad paigale? Seos õppekavaga Kodukoha loodus, aastaajad, looduse mitmekesisus, organismid ja elupaigad, selgroogsed loomad, lindude välis- ja siseehitus ning kohastumine elukeskkonnaga. Lindude osa ökosüsteemis ja tähtsus inimese elus. Populatsioon, liik, kooslus. Keskkonnakaitse. Looduskaitse.

Õppekäik toimus 2.oktoobril 2017. Õppekäigu viis läbi Kabli Looduskeskus.

2. Õppekäik “Mets kui elukeskkond”.Mets kui elukeskkond – Uuritakse, kes või mis moodustab metsa ning milliseid elusorganisme sealt leida võib. Arutletakse metsa tähtsuse üle ning inimese mõju metsale kui elukooslusele.

Õppekäik toimus 17. aprill 2018. Õppekäigu viis läbi MTÜ Aasavili.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskkonnateadlikkuse programmi kaudu.

Tõstamaa lasteaia lapsed osalesid 2018/19. õppeaastal järgmistes õppeprogrammides:

1.Õppeprogramm “Lehmad ja konnad Pärnu rannas”.  Lapsed  tutvusid rannaniidu elukeskkonnaga (mere mõju, elustik, inimese tegevus), õppeprogrammid aitavad arendada loodusvaatlus oskusi.

Õppekäik toimus 25.septembril 2018. Õppekäigu viis läbi Pärnu Hariduskeskus.

2.Õppeprogramm RMK Matsalu rahvuspargis “Salapärane lõhna- ja maitsemaailm”. Inimese elus on lõhnadel ja maitsetel väga tähtis koht. Mis lõhnaks paremini, kui pannkoogid pühapäevahommikul või potis podisev moos ning aurav teetass ja kuidas nad veel maitsevad. Inimest ümbritsevad lõhnad ja maitsed pea igal sammul, mõned meeldivad ja mõned mitte. Selle programmi raames tunnetasime erinevaid lõhnu ja maitseid. Tegime väikese lõhna ja maitseretke loodusesse ja keetsime üheskoos ürditeed.

Õppekäik toimus 23.mail 2019. Õppekäigu viis läbi RMK Matsalu Külastuskeskus.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskkonnateadlikkuse programmi kaudu.

Tõstamaa lasteaia lapsed osalesid 2019/20. õppeaastal õppeprogrammis:

Õppeprogramm “Eesti metsloomad” Pernova Hariduskeskuses.

Õppeprogramm tutvustas lastele Eestis elavaid metsloomi. Eesmärk: 1. tutvub läbi mängu Eestis elavate metsloomade ja nende elutegevusega; 2. oskab seostada metsloomahäälitsusi looma endaga; 3. võrdleb Eestis elavate metsloomade suurusi ja teab, kes on kõige suuremad metsloomad ja kes on kõige väiksemad metsloomad. Tutvustatakse erinevaid metsloomi (loodusmaja topised), võrreldakse nende suurusi inimese ja teiste loomade suhtes. 2. Vestlus ja arutelu metsloomade elutegevusest metsas. 3. Helidekoopas metsloomahäälte kuulamine ja õige metsloomaga seostamine. Kokkuvõttev vestlus teemal, milliseid metsloomad elavad Eesti metsades; pildikaartide järgi metsloomade suuruste järgi jagamine rühmadesse (väike, keskmine, suur). Vahendid: Pernova Hariduskeskuse topiste kogu, loomade hääled (helidetuba), näidis pildid.

Õppeprogramm toimus 2. oktoober 2019

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskkonnateadlikkuse programmi kaudu.

Tõstamaa lasteaia lapsed osalesid 2020/21. õppeaastal õppeprogrammis:

Õppeprogramm “Kodumetsa elanikud” Tammiste matkarajal.

Õppeprogrammi viis läbi MTÜ Aasavili. Programmis said lapsed teada, et ka väike kodumets võib endas peita põnevaid saladusi. Esmapilgul võib mets olla  võõras ja ehk veidi ka hirmutav, kuid tuttavaks saades kodune ja sõbralik. Jalutasime koos metsas ning saime tuttavaks sealsete elanikega ning uurisime nende omavahelist sõprust.

Õppeprogramm toimus 2. oktoober 2020

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskkonnateadlikkuse

programmi kaudu.

Tõstamaa lasteaia lapsed osalesid 2021/22. õppeaastal õppeprogrammis:

Õppeprogrammid “Sõbrale külla”  ja “Eesti metsloomad”.

“Sõbrale külla” õppeprogrammi viis läbi RMK Matsalu Külastuskeskus. Õppisime koos, kuidas olla ümbritsevale keskkonnale hea sõber ja mida selleks teha tuleb. Kuidas käituda ümbritseva loodusega ja looduses, mida tähendab säästlikkus? Kuidas loodussõbralikult matkata? Kuidas planeerida matka, mida tasub ühepäevasele matkale kaasa võtta ja mille võiks pigem maha jätta? Mida tähendab igaüheõigus?

Õppeprogramm toimus 10. mai 2022

“Eesti metsloomad” õppeprogrammi viis läbi Pernova Loodusmaja. Läbi mänguliste tegevuste tutvuti Eestis elavate metsloomade ja nende elutegevusega. Programmis läbitud teemad:

metsloomade tutvustamiseks kasutati püsinäituse alal olevate Eestis elavate metsloomade topiseid;
mänguloomade abil võrreldi metsloomade suurusi, toitumist ja elutegevust;
vaadati metsloomadest lühifilme.

Õppeprogramm toimus 30. november 2022

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskkonnateadlikkuse programmi kaudu.

Koolipuuvilja ja -köögivilja seotud tegevused (PRIA)

2015/16 aastal osalesid lapsed projektis: 

Tervislik amps koduaiast ja kodumaalt: kodudes  ja taludes kasvatatavate puu- ja köögiviljade tutvustamine ja propageerimine lasteaialaste ja nende vanemate seas.

Projekti sisu:

1. Meie aedades kasvatatavate puu- ja köögiviljade tutvustamine ja degusteerimine lasteaias. Eriline rõhk on tutvustada vähem tuntud liike (nuikapsas, seller, kornišon jne).

Vigurriivi soetamine eesmärgiga muuta köögi- ja puuviljade välimus lõbusamaks ja huvitavamaks ning  lastele ahvatlevamaks.

  1. Õppereis Sepa Mahetallu, kus tutvustatakse lastele talu tegevust.

3. Õppereis Nurmenuku Puhkekeskusesse eesmärgiga läbiviia tervislik perepäev lastele ja nende vanematele. Erilist tähelepanu pöörati tervislikule toitumisele. Suvel grillitakse kodudes väga palju, tutvustasime köögiviljade wokimist ning grillimist. Nurmenuku talus kasvatakse hobuseid. Lapsed said tutvuda hobuse toidulauaga ning  said teadmisi mahe väetamise kohta. Tutvuti hobutööriistadega.

Projekt toimus ajavahemikul 1.mai – 10. juuni 2016

Euroopa lipp — 12 ringikujuliselt asetsevat tähte sümboliseerivad Euroopa rahvaste vahelist ühtsust, solidaarsust ja harmooniat.Projekti toetas Euroopa Liit

2016/17 aastal osalesid lapsed projektis:

Toidu aastaring talus ja kommi asemel.

Projekti sisu:

  1. Kohaliku tooraine tutvustamine ja propageerimine.

2. Kommi asemel – kuivatatud puu-, juur- ja köögiviljade tutvustamine ja propageerimine lastele. Smuutide valmistamine, degusteerimine ja propageerimine.

Õppereisid C. R. Jakobsoni Talumuuseumi ja Ranna rantšosse, kohapeal õppeprogramm „Toidu aastaring talus“ ja „Päev talus“.

Eesmärgid:

1.Tutvustada kohaliku toidu kasvatamise ja tarbimise aastaringi. Millal midagi värskelt toidulauale jõuab ja kuidas talvevarusid koguda ja säilitada? Kui kaua talvevarud säilivad? Milliseid puu- ja köögivilju saab ja kuidas üle talve säilitada? Mis vahe on nt  Eesti ja Hispaania kurgil? Miks eelistada kohalikku toorainet? – eesmärki toetavad õppereisid nii C. R. Jakobsoni Talumuuseumi kui Ranna rantšosse.

2. Kommi asemel –  valmistame koos lastega smuutisid ja tervislikke kuivatatud (soetame kuivati) ampse puu-, juur- ja köögiviljadest (nt kuivatatud porgandilaastud). Smuutide tarbimise kaudu  on võimalik lastele pakkuda  ja tutvustada puu-, juur- ja köögivilju, mida nad üksikuna üldiselt ei armasta.

Projekti kaudu soetasime lasteaiale blenderi ja köögi-ja puuvilja kuivati.

Euroopa lipp — 12 ringikujuliselt asetsevat tähte sümboliseerivad Euroopa rahvaste vahelist ühtsust, solidaarsust ja harmooniat.Projekti toetas Euroopa Liit

2017/18 aastal osalesid lapsed projektis:

Salatite propageerimine ja maaelu

30. mail toimus  Maria talus perepäev, kus lapsed said tutvuda talu tegemistega, lisaks toimus lastele koolitus “Teeme ise salatit”.

Tegevuse eesmärgiks oli lastele tutvustada maaelu ning propageerida salatite valmistamist ja söömist.

Projekti toel soetasime lasteaiale salatilõikuri.

Euroopa lipp — 12 ringikujuliselt asetsevat tähte sümboliseerivad Euroopa rahvaste vahelist ühtsust, solidaarsust ja harmooniat.Projekti toetas Euroopa Liit

 2018/19 aastal osalesid lapsed projektis:

Puhas rõõm Eestimaast

3. juunil toimus Teispere talus Perepäev, kus tutvustati lastele talus elavaid loomi ja taimekasvatust. Lastele näidatati erinavate lindude mune, lamba pügamist ja villa töötlemist. Samuti puu-, köögi- ja aedviljakasvatust. Lisaks said lapsed tutvuda talutehnikaga. Perepäevale eelnes väljasõit alpakafarmi, kus räägiti loomakasvatusest ja näidati, kuidas saab villast lõnga ning viidi läbi puu – ja köögiviljade degusteerimine. Lisaks külastati samas piirkonnas asuvat kõrsikuvabrikut, kus tutvustati lastele kõrsikute tootmise protsessi ja lastele pakutati soojasid kõrsikuid. Lisaks soetati soetada lasteaiale juurde blender.

Euroopa lipp — 12 ringikujuliselt asetsevat tähte sümboliseerivad Euroopa rahvaste vahelist ühtsust, solidaarsust ja harmooniat.Projekti toetas Euroopa Liit

2020 aasta

Lapsed osalesid 4. septembril Küti Uuetoa talus õppekäigul „Linnufarmi” kollektsiooniaias ja linnuteemalises  õpitoas. Tutvuti kollektsiooniaiaga, kus on väljas umbes 100 erinevat linnuperet.  Talul on kollektsiooniaias: paabulinnud,faasanid,kalkunid,haned,pardid,kanad,kuked,tibud,vutid. Saadi teada, kes on kõige väiksem lind ja kõige suurem. Vaadeldi ja võrreldi erinevate lindude mune. Õpitoas meisterdasid lapsed endale tibu. Proovida sai ka talutoodangut.

9. septembril külastasime lastega Mätiku talumeiereid. Lastele korraldati ekskursioon talus, tutvustati gotlandi lambaid, munakanu, lüpsilehmi, väikest talumeiereid, talutehnikat,  samuti toimus mahepiimatoodete degusteerimine.

Lisaks toimud puu – ja köögiviljade degusteerimine.

Euroopa lipp — 12 ringikujuliselt asetsevat tähte sümboliseerivad Euroopa rahvaste vahelist ühtsust, solidaarsust ja harmooniat.Projekti toetas Euroopa Liit

2021 aasta – õppekäik Maria tallu, puu- ja köögiviljade degusteerimine

3. juunil korraldasime õppepäeva Maria talus, kus lapsed said ettekujutuse hobusetalli, lamba- ja kitselauda ning pardi/kanala tööst. Kõik soovijad said katsuda loomi, tutvuda hobuse hooldamisega ja anda neile sööki. Võimalus oli ronida poni selga ja sõita, näha hobuse rakendamist vankri ette ja seejärel vankriga sõita. Tutvustati traktorit, lastel oli võimalus masina kabiini sisse minna ning mängult juhtida. Lastele pakuti kohalikust toorainest valmistatud toitu. Lisaks toimus puu- ja köögiviljade degusteerimine.

Euroopa lipp — 12 ringikujuliselt asetsevat tähte sümboliseerivad Euroopa rahvaste vahelist ühtsust, solidaarsust ja harmooniat.Projekti toetas Euroopa Liit

2022 aasta – õppekäik Teispere tallu  ja jäätise valmistamise töötuba

27. mail toimus õppekäik Teispere tallu. Lastele tutvustati erinevaid loomi ja linde – pesukaru, Kihnu maalambaid, küülikuid ja erinevaid linnuliiki. Räägiti, mida  loomad ja linnud söövad. Võimalus oli vaadata erinevate lindude mune – kana, hani, part, tuvi, faasan.  Toimus õppekäik talu territooriumil, kus on olemas saar, mägirada, metsarada, keldrimägi, jõgi,  arteesiakaev. Talu on olemas põllupidamine oma pere tarbeks, kasvatatakse kartulit, porgandit, peeti, maitserohelist jm. Vaadata sai ka talutehnikat – traktorit ja erinevaid haakeriistu, lumesahka, ümberehitatud Nivat, murutraktor lisaks veel peremehe enda ehitatud tehnikat. Lastel oli võimalus meisterdada, kasutati kohalikku ja taaskasutusmaterjali – linnusulgi, kangast, nahka, puitu jne. Lõunasöögiks oli talu toorainest supp ja kook, vesi ja taimetee.

18. mail toimus lasteaias jäätise valmistamise töötuba. Lastel oli võimalus osaleda jäätise valmistamise protsessis ja pärast ka omatehtud jäätist süüa.  Töötuba viis läbi Sugar Magic OÜ.

Euroopa lipp — 12 ringikujuliselt asetsevat tähte sümboliseerivad Euroopa rahvaste vahelist ühtsust, solidaarsust ja harmooniat.Projekti toetas Euroopa Liit

2023 aasta – õppekäik “Tere, tore Tori”

30. mail külastasime Toris asuvat Eesti Maaelumuuseumit, kus lapsed said teadmisi põllumajanduse ajaloo kohta. Programmis külastasime näitust, tutvusime rahvapärimuse olemusega ning arutlesime, kuidas sünnivad lood ja legendid. Lähemalt tutvusime Tori põnevate ja müstiliste legendidega. Lisaks vaatasime hobuseid ja mängisime erinevaid mänge.

Euroopa lipp — 12 ringikujuliselt asetsevat tähte sümboliseerivad Euroopa rahvaste vahelist ühtsust, solidaarsust ja harmooniat.Projekti toetas Euroopa Liit

Igal lapsel oma pill

Pildiotsingu igal lapsel oma pill 2018 logo tulemus

2016/17  õppeaastal soetas lasteaed projekti “Igal lapsel oma pill” toetusel 4 väikekannelt.

2017/18 õppeaastal soetas lasteaed projekti “Igal lapsel oma pill” toetusel: käsikellade komplekt, kõlaplaatide komplekt, rütmipillide komplekt,  sopranksülofon.

 ProgeTiigri programm haridusasutustele 2019

Digivahendite kasutamine õppetöös muudab õppimise ja õpetamise paindlikumaks ning isikukesksemaks, aidates suurendada õpihuvi ja kujundada elukestvaks õppeks vajalikke oskusi.

Soetasime HITSA rahastusel lasteaiale 4 Matatalab komplekti.

Hariduse Tehnoloogia Sihtasutus