Projektid

Tõstamaa lasteaia lapsed osalesid 2016/17. õppeaastal järgmistes õppekäikudes:

Õppekäik “Eesti metsloomad” Pernova Hariduskeskuses.

Õppekäik tutvustas lastele Eestis elavaid metsloomi. Eesmärk: 1. tutvub läbi mängu Eestis elavate metsloomade ja nende elutegevusega; 2. oskab seostada metsloomahäälitsusi looma endaga; 3. võrdleb Eestis elavate metsloomade suurusi ja teab, kes on kõige suuremad metsloomad ja kes on kõige väiksemad metsloomad. Tutvustatakse erinevaid metsloomi (loodusmaja topised), võrreldakse nende suurusi inimese ja teiste loomade suhtes. 2. Vestlus ja arutelu metsloomade elutegevusest metsas. 3. Helidekoopas metsloomahäälte kuulamine ja õige metsloomaga seostamine. Kokkuvõttev vestlus teemal, milliseid metsloomad elavad Eesti metsades; pildikaartide järgi metsloomade suuruste järgi jagamine rühmadesse (väike, keskmine, suur). Vahendid: Pernova Hariduskeskuse topiste kogu, loomade hääled (helidetuba), näidis pildid.

Õppekäik viidi läbi Pernova Hariduskeskuse koolitajate poolt 13.oktoober 2016

 

Õppekäik “Mina ja keskkond” – viidi läbi Pärnumaal, Raejärve matkarajal. Programmi sisu: loodus ja inimene on omavahel tihedalt seotud. Loodusest pärit hüvesid kasutatakse igapäevaselt. Kas ja miks on vaja loodust kaitsta, kuidas seda tehakse? Mida saaks igaüks ise teha selleks, et looduskeskkond oleks hoitud ja tasakaalus?

Õppekäik viidi läbi OÜ Aasavili poolt 26. aprillil 2017

 

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskkonnateadlikkuse programmi kaudu.

Koolipuuvilja ja -köögivilja seotud tegevused

 

2015/16 aastal osalesid lapsed projektis: Tervislik amps koduaiast ja kodumaalt: kodudes  ja taludes kasvatatavate puu- ja köögiviljade tutvustamine ja propageerimine lasteaialaste ja nende vanemate seas.

Projekti sisu:

1. Meie aedades kasvatatavate puu- ja köögiviljade tutvustamine ja degusteerimine lasteaias. Eriline rõhk on tutvustada vähem tuntud liike (nuikapsas, seller, kornišon jne).

Vigurriivi soetamine eesmärgiga muuta köögi- ja puuviljade välimus lõbusamaks ja huvitavamaks ning  lastele ahvatlevamaks.

  1. Õppereis Sepa Mahetallu, kus tutvustatakse lastele talu tegevust.

3. Õppereis Nurmenuku Puhkekeskusesse eesmärgiga läbiviia tervislik perepäev lastele ja nende vanematele. Erilist tähelepanu pööratakse tervislikule toitumisele. Suvel grillitakse kodudes väga palju, soovime tutvustada köögiviljade wokimist ning grillimist. Nurmenuku talus kasvatakse hobuseid. Lapsed saavad tutvuda hobuse toidulauaga ning  saavad teadmisi mahe väetamise kohta. Tutvutakse hobutööriistadega.

Projekt toimus ajavahemikul 1.mai – 10. juuni 2016

Projekti toetas Euroopa Liit

Euroopa lipp — 12 ringikujuliselt asetsevat tähte sümboliseerivad Euroopa rahvaste vahelist ühtsust, solidaarsust ja harmooniat.