--------

Lastevanemate koosolek 30. septembril kell 16.00 lasteaia saalis

30. septembril kell 16.00 toimub lasteaia saalis lastevanemate üldkoosolek.
Koosoleku päevakord:
1. Tervisest räägib perearst Madis Veskimägi.
2. Kevadel toimunud lastevanemate küsitluse kokkuvõte.
3. Hoolekogu valimine.
4. Jooksvad küsimused.

Peale üldkoosolekut toimuvad rühmakoosolekud.

Suvi lasteaias

Alates 8. juunist kuni 28. augustini on lasteaias avatud üks rühm. Suve esimeses pooles on lapsed nooremas rühmas. Alates 16. juulist töötab vanem rühm.

Eesti Lasteaednike Liidu pöördumine riigikogu poole

Eesti Lasteaednike Liit on teinud pöördumise riigikogule.

Eesmärk: kõigile alushariduse pedagoogidele on kehtestatud vastavalt atesteerimise tulemustele ühtne riiklik õpetaja töötasu alammäär üle Eesti, mis on rahastatud sarnaselt kooli pedagoogidega.

Teeme Riigikogule ettepaneku:

Kehtestada kõigile lasteaiaõpetajatele põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatega võrdne riiklik töötasu alammäär üle Eesti.

Sätestada koolieelsete lasteasutuste rahastamine sarnaselt munitsipaalkoolide rahastamisega.

Muuta koolieelse lasteasutuse seadust ning viia sellesse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-ga 76 ja §-ga 82 sarnased sätted.

Kallis lapsevanem, ka Sina saad anda oma allkirja selle pöördumise toetuseks. Allkirjade lehed asuvad rühmades, vajalik on isikukood.

Lasteaia talgud

19. mail kell 16.00 toimuvad lasteaia talgud. Plaanis on rajada mõlemale rühmale pakkudest istumisnurgake ja  korrastada laste mängumajasid. Kaasa võtta pakkude koorimiseks ja lihvimiseks abivahendid, kellel on võib ka oma pintsli kaasa võtta. Peale tööd ka väike söök! Kui oled kindel tulija, anna palun meili või FB kaudu teada.

pakk

Kooliminejate koosolek

29. aprillil kell 16.30 toimub lasteaia saalis koosolek lastevanematele, kelle lapsed lähevad sügisel kooli. Koolipoolset infot tuleb edastama õppejuht Maris Adler.