Eesti Lasteaednike Liidu pöördumine riigikogu poole

Eesti Lasteaednike Liit on teinud pöördumise riigikogule.

Eesmärk: kõigile alushariduse pedagoogidele on kehtestatud vastavalt atesteerimise tulemustele ühtne riiklik õpetaja töötasu alammäär üle Eesti, mis on rahastatud sarnaselt kooli pedagoogidega.

Teeme Riigikogule ettepaneku:

Kehtestada kõigile lasteaiaõpetajatele põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatega võrdne riiklik töötasu alammäär üle Eesti.

Sätestada koolieelsete lasteasutuste rahastamine sarnaselt munitsipaalkoolide rahastamisega.

Muuta koolieelse lasteasutuse seadust ning viia sellesse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-ga 76 ja §-ga 82 sarnased sätted.

Kallis lapsevanem, ka Sina saad anda oma allkirja selle pöördumise toetuseks. Allkirjade lehed asuvad rühmades, vajalik on isikukood.