Rubriigiarhiiv: uudised

Eesti Lasteaednike Liidu pöördumine riigikogu poole

Eesti Lasteaednike Liit on teinud pöördumise riigikogule.

Eesmärk: kõigile alushariduse pedagoogidele on kehtestatud vastavalt atesteerimise tulemustele ühtne riiklik õpetaja töötasu alammäär üle Eesti, mis on rahastatud sarnaselt kooli pedagoogidega.

Teeme Riigikogule ettepaneku:

Kehtestada kõigile lasteaiaõpetajatele põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatega võrdne riiklik töötasu alammäär üle Eesti.

Sätestada koolieelsete lasteasutuste rahastamine sarnaselt munitsipaalkoolide rahastamisega.

Muuta koolieelse lasteasutuse seadust ning viia sellesse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-ga 76 ja §-ga 82 sarnased sätted.

Kallis lapsevanem, ka Sina saad anda oma allkirja selle pöördumise toetuseks. Allkirjade lehed asuvad rühmades, vajalik on isikukood.

Lasteaia talgud

19. mail kell 16.00 toimuvad lasteaia talgud. Plaanis on rajada mõlemale rühmale pakkudest istumisnurgake ja  korrastada laste mängumajasid. Kaasa võtta pakkude koorimiseks ja lihvimiseks abivahendid, kellel on võib ka oma pintsli kaasa võtta. Peale tööd ka väike söök! Kui oled kindel tulija, anna palun meili või FB kaudu teada.

pakk

Lasteaia lauluvõistlus 2015

Lasteaia lauluvõistlus

6. märtsil toimus Lasteaias lauluvõistlus, mis sel aastal toimus juba 13. korda. Osales 20 väikest laululast, kellest 6 pääsesid edasi valla laulukonkursile „Muusika meid kõiki seob”.

Vanusegrupid jagunesid kaheks:

3-4 aastaste laste vanusegrupist pääsesid edasi Rasmus Soosaar ja Edeli Piirme. Samuti olid väga tublid Eleonora Marta Niine, Merileen Meras, Stella Adler, Lenne-Merit Veskimägi, Elena Pulk, Eliisabeth Päästel.

5-7 aastaste laste vanusegrupist pääsesid edasi Joonas Rõhu, Robin Kaja, Keitlyn Kaal ning Eneli Pulk. Tublid olid ka Erik Koppel, Heneli Kaškin, Anna-Sharlotte Hallgrimson, Liis Rõhu, Eneli Piirme, Janar Tuulmees.

Suured tänud meie muusikaõpetaja Tiiule, kes on laulude selgeksõpetamise näol ära teinud suure töö!IMG_20150306_164749

Tahame olla…


Meie sooviks on, et kasvaks rõõmsameelne, harmooniliselt arenenud õpihimuline laps, kes tahab kõike teada, esitab täiskasvanule küsimusi ja oskab ise küsimustele vastata.

TAHAME OLLA lasteaed, kuhu laps tahab tulla, sest ta tunneb end siin turvaliselt.
TAHAME OLLA lasteaed, kus lapse arengut toetavad hoolivad õpetajad ja head sõbrad.
TAHAME OLLA lasteaed, kus laste põhitegevuseks on mäng, kuid antakse ka uusi teadmisi ja saab tegevusi valida.
TAHAME OLLA lasteaed, kus õpetaja tahab töötada, sest ta armastab oma tööd, lapsi ja nende isikupära.
TAHAME OLLA lasteaed, kuhu lapsevanem tahab oma last tuua, sest ta
* tunneb, et laps on lasteaeda oodatud,
* saab pedagoogidega nõu pidada lapse arengust ja selle toetamise võimalustest,
* lapse päev lasteaias on täis mängu, last arendavaid tegevusi ja armastust.