Kooliminejate koosolek

29. aprillil kell 16.30 toimub lasteaia saalis koosolek lastevanematele, kelle lapsed lähevad sügisel kooli. Koolipoolset infot tuleb edastama õppejuht Maris Adler.